Onsdags Avisen - Uge 50

Betingelser

Aftalevilkår for annoncering på onsdags-avisen.dk

Det er en betingelse for indrykning af annonce på onsdags-avisen.dk, at du har læst og forstået disse almindelige vilkår for brug af onsdags-avisen.dk.

Du skal være mindst 18 år for at annoncere på onsdags-avisen.dk, ved din tiltrædelse af nærværende vilkår bekræfter du samtidig, at du er over 18 år.

Jyske Medier A/S formidler køb og salg via annoncer på hjemmesiden onsdags-avisen.dk og den trykte avis: Onsdags-Avisen.

Jyske Medier A/S er alene formidler af køb, salg, og derfor ikke part i aftaler eller handler der indgås på baggrund af annoncering på onsdags-avisen.dk. Jyske Medier A/S stiller alene de tekniske hjælpemidler til rådighed, herunder en handelsplads på internettet under ’lopperne’ på hjemmesiden onsdags-avisen.dk. Jyske Medier A/S er således hverken sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der sættes til salg, annonceres på onsdags-avisen.dk eller i den trykte udgave af Jyske Medier A/S, og er således ikke pålagt juridiske forpligtelser som sælger eller leverandør.

Jyske Medier A/S er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller for de varer eller tjenester, som sælger udbyder til salg eller levering.

Jyske Medier A/S er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de varer eller tjenester, som handles på onsdags-avisen.dk. Jyske Medier A/S er heller ikke ansvarlig for, at beskrivelser af varer og tjenesteydelser er nøjagtige og korrekte.

Aftaler med Jyske Medier A/S som formidler er underlagt dansk lovgivning.

1. Vilkår og aftaleindgåelse
Det er en betingelse for brug af ’lopperne’ på onsdags-avisen.dk, at du har accepteret nærværende vilkår.

Brugerens markering af feltet ”jeg har læst og accepterer onsdags-avisens.dk’s vilkår”, skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og Jyske Medier A/S, hvorefter Jyske Medier og du er bundet af nærværende vilkårene.

1.1 Rettigheder
Alle rettigheder til web-sitet "onsdagsavisen.dk", dets design, indhold og deleelementer, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, fotografier, lyd- og billedoptagelser, software samt URLs, tilhører Jyske Medier A/S og/eller annoncøren og må ikke uden Jyske Medier A/S' og/eller annoncørens konkrete forudgående samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand, herunder ved almindelig linking og ved "deep linking".

Enhver brug, kopiering, anvendelse eller lignende af web-sitet "onsdags-avisen.dk" og dets indhold uden sådan forudgående tilladelse fra Jyske Medier A/S eller en konkret annoncør udgør en overtrædelse af ophavsretsloven og af den øvrige immaterialretlige lovgivning samt markedsføringsloven.

2. Datasikkerhed
2.1 Personlige oplysninger
Når du indrykker annonce på onsdags-avisen.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret.
Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos Jyske Medier A/S, som har adgang til de sikrede servere.

Jyske Medier A/S videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan kun ske med din personlige og forudgående tilladelse.

2.2 Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til Personoplysningsloven.

Dine personlige oplysninger bruger Jyske Medier A/S, når du erhverver en af onsdags-avisen.dk’s ydelser.

Oplysninger om de handlinger, som brugerne foretager på onsdags-avisen.dk, vil blive gemt så længe, som det er nødvendigt for, at Jyske Medier A/S kan opfylde sine forpligtelser overfor dig og de forpligtelser, som Jyske Medier A/S er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i Årsregnskabs- og Bogføringsloven.

Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om erhvervelse af ydelser. Personlige oplysninger indgår ikke i disse beregninger..

2.3 Cookies
Onsdags-avisen.dk er ikke baseret på anvendelse af cookies.

2.4 Betaling over Internettet
Enhver form for online overførsel af penge til onsdags-avisen.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og onsdags-avisen.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre.

Onsdags-avisen.dk har en indløsningsaftale med PBS, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på onsdags-avisen.dk. Med henblik på at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer Jyske Medier A/S således ikke dine kortoplysninger.

I vores e-butik kan du betale med følgende betalingsmidler:
Dankort.

3. Aftaleindgåelse med Jyske Medier A/S om annoncering på onsdags-avisen.dk
3.1 Produkt- og prisinformation
På onsdags-avisen.dk vil du inden din endelige accept af én transaktionen blive informeret om ydelsen og prisen inkl. moms.

3.2 Indrykning af annoncer
Når du på onsdags-avisen.dk indrykker en annonce, er du først endeligt forpligtet, når du godkender indrykning af din annonce.
Du udformer selv din annonce og du er selv ansvarlig for indholdet af annoncen, men onsdags-avisen.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce i henhold til pkt. 6.

3.3 Oplysninger om annoncørers e-mail og/eller telefonnummer
Jyske Medier A/S er ikke ansvarlig for, om en annoncørs oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncen er korrekte. Jyske Medier A/S er ej heller ansvarlig for, om en henvendelse fra din side til annoncøren viser sig at være forgæves.

4. Fortrydelsesret
4.1 Fortrydelsesret for annoncer indrykket på onsdags-avisen.dk
For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på onsdags-avisen.dk, er der tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer. Når oplysningerne er annonceret på onsdags-avisen.dk, har levering fundet sted. Tjenesteydelsen er dermed modtaget og taget i brug af dig, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Dette betyder, at din indrykning af annoncer på onsdags-avisen.dk ikke kan fortrydes. Ved din accept at disse almindelige vilkår tiltræder du således samtidig, at fortrydelsesretten ikke gælder for dit køb af tjenesteydelser på onsdags-avisen.dk.

4.2 Fortrydelsesret ved aftaler og køb indgået via onsdags-avisen.dk og den trykte udgave af Onsdags-avisen.
Jyske Medier A/S optræder som formidler af oplysninger mellem sælger og køber. Du skal derfor henvende dig til den egentlige sælger af varen, hvis du vil fortryde eller vil klage over den vare, som du kar købt.

5. Mangler
Jyske Medier A/S optræder som formidler af kontaktoplysninger mellem køber og sælger. Et eventuelt spørgsmål om mangler ved en vare er Jyske Medier A/S uvedkommende. Køber skal derfor i sådanne tilfælde rette henvendelse til sæl-ger med sit krav.

6. Regler for annoncering
6.1 Annoncers indhold og tone.
Ved enhver brug af onsdags-avisen.dk eller den trykte udgave af Onsdags-avisen – når det drejer sig om annoncetekst, billede og/eller indhold, skal indholdet udformes på en sådan måde i en sådan tone, at indholdet på ingen måde kan virke stødende eller krænkende.

Jyske Medier A/S kan uden varsel fjerne eller ændre alle oplysninger, der bryder med nærværende betingelser.

Samtidig forbeholder Jyske Medier A/S sig ret til at slette en annonce eller billede uden forudgående advarsel, hvis dette indeholder groft stødende, diskriminerende og krænkende udsagn eller i øvrigt er i strid med den til enhver tid gældende danske lovgivning.

Foretager Jyske Medier A/S ændringer i annoncer og/eller sletter disse berettiger dette ikke annoncøren til at få refunderet betalingen for annoncen, da annoncen der ændres/slettes er i strid med nærværende vilkår og derfor udgør misligholdelse fra annoncørens side.

7. Henvendelser til dig
Med din accept af disse vilkår giver du samtidig Jyske Medier A/S din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedrørende opdateringer, services mv. Disse e-mails har rent servicemæssig karakter og vil ikke indeholde reklamer fra tredjemandsleverandører.

De øvrige e-mails, som du aktivt beder om at få tilsendt, kan indeholde reklamer fra tredjemandsleverandører. Ud over din accept heraf ved din tiltrædelse af disse vilkår, vil du altid i hvert enkelt tilfælde blive anmodet om et give et konkret og oplyst samtykke til at modtage sådanne e-mails.

8. Support
Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af onsdags-avisen.dk, kan du henvende dig til os alle mandag, onsdag og trorsdag mellem 8.30 og 16.00 og fredag mellem 8.30 og 14.00.

OnsdagsAvisen
Nørregade 22
8700 Horsens

Telefon: 75 61 28 77
Fax: 75 61 20 30
CVR: 68 77 74 10
Email: info(Slet parentes og indhold!)@(Slet parentes og indhold!)onsdagsavisen.dk

9. Ansvarsfraskrivelse
Jyske Medier A/S er ikke erstatningsansvarlig for de eventuelle tab, der måtte opstå i forbindelse med din benyttelse mv. af de tjenesteydelser, som Jyske Medier A/S stiller til rådighed på onsdags-avisen.dk.

Jyske Medier A/S er heller ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:
1. Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer, servere mv., eller ødelæggelse/beskadigelser/tab mv. af data i disse systemer som Jyske Medier A/S benytter til onsdags-avisen.dk.
2. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Jyske Medier A/S.
3. Lovindgreb.
4. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
5. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Jyske Medier A/S selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag.
6. Andre forhold, omstændigheder og force majeure af enhver art, som er uden for Jyske Medier A/S' kontrol.

11. Ændring af vilkår
Jyske Medier A/S forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre nærværende vilkår.

Meddelelse om ændringer vil blive offentliggjort på onsdagsavisen.dk.

 
 
 
 
 

OnsdagsAvisen

Nørregade 22

8700 Horsens

Telefon: 75 61 28 77

Fax: 75 61 20 30

CVR: 68 77 74 10

Email: info(Slet parentes og indhold!)@(Slet parentes og indhold!)onsdagsavisen.dk